Kedudukan dan Fungsi DPRD

KEDUDUKAN

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

FUGNSI

 1. Legislasi
  Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.
 2. Anggaran
  Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.
 3. Pengawasan
  Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.