Kamis , 26 Mei 2022

Kedudukan dan Fungsi DPRD

KEDUDUKAN

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

FUNGSI

 1. Legislasi
  Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.
 2. Anggaran
  Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.
 3. Pengawasan
  Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.